Väriskaalattu populaatiokartta

Miten väestörakenne jakautuu kunnittain? Missä kunnissa on eniten työikäistä väestöä? Entä missä kunnissa on eniten nuoria tai vanhuksia?

Hain vuoden 2017 kunnittaisen väestörakenteen, jonka halusin piirtää kartalle. Piirsin tricolore-paketin avulla väriskaalatun väestörakenteen (Kashnitsky, I. & Schöley, J. 2018) Suomen kartalle kuntarajoja mukaillen. Karttaan on värikoodattu kolmiportaisella väriskaalalla eri ikäryhmien yleisyys alueittain. Väriskaala kertoo onko alueella eniten nuoria (0-14-vuotiaita), työikäisiä (15-64-vuotiaita) vai vanhuksia (yli 64 vuotiaita).

Itäisissä kunnissa korostuu vanhempi väestö

Eniten työikäistä (15-64-vuotiaat) väestöä on Helsingissä (69 %), Tampereella (67,5 %) ja Vantaalla (67 %). Nuorta väestö (0-14-vuotiaita) on eniten Limingalla (33,5 %), Tyrnävällä (31,8 %) ja Luodolla (29,6 %). Yli 64-vuotiaita on eniten Kuhmoisissa (42,3 %), Luhankalla (41,3 %) ja Puumalassa (39,9 %). Kelan vakuutuspiirien osalta näyttäisi siltä, että Itäisessä vakuutuspiirissä valtaosassa kunnissa on yli 64-vuotiaista väestöä. Vastaavasti kuntia, joissa on eniten nuorta väestöä, näyttäisi olevan eniten Pohjoisessa vakuutuspiirissä.

Lähteet:

  • Kashnitsky, I., & Schöley, J. (2018). Regional population structures at a glance. The Lancet, 392(10143), 209–210. Source code.